Det är viktigt att det finns ställen för ungdomar, där de kan göra meningsfulla saker tillsammans. Ungdomar behöver trygga och stimulerande miljöer och det är något som en bra fritidsgård kan erbjuda. På en fritidsgård ska alla vara välkomna, oavsett ålder eller bakgrund. Här kan man ha många givande aktiviteter som för ungdomar samman. Det kan vara sportrelaterade aktiviteter, laga mat tillsammans eller se på film. På fritidsgården kan man även lyssna på föreläsningar från polis eller någon annan person som representerar samhället vilket kan bidra till bra och nyttiga diskussioner.

Fritidsgård i Södertälje önskar fler tjejer

Rösberga fritidsgård i Södertälje har ett stort problem och det är läget. Gården ligger i närheten av skogen, uppe på en kulle. Detta gör att den ligger på ett mörkt och svårtillgängligt ställe som resulterar i att speciellt tjejer inte vågar att gå dit. Rösberga Fritidsgård i Södertälje vill att tjejer ska våga komma. Personalen på fritidsgården önskar att ungdomsgruppen skulle bestå av hälften killar, hälften tjejer då, man tror att det skulle vara en bra blandning. Ett annat problem med fritidsgården är också att den är en omvandlad gymnastiksal som inte är anpassad för att vara en fritidsgård. Nu har det beslutats att en ny lokal ska användas som fritidsgård men när detta ska ske är inte bestämt ännu.

Aktiviteter för ungdomar

Det är viktigt att ungdomar har någonstans att ta vägen efter skolan och får göra meningsfulla aktiviteter. Vissa fritidsgårdar låter ungdomarna laga mat tillsammans. Med rätt ledare kan de lära sig många olika saker såsom vilken kost som är nyttig och dessutom hur man lagar mat, något som inte alla får lära sig hemma. En del fritidsgårdar anordnar resor för ungdomar. Det brukar handla om utflykter över dagen, men vissa av ungdomarna har inte någon möjlighet att lämna sin stad, så en dagsutflykt betyder mycket. Det kan vara att ungdomarna tillsammans med ledare till exempel paddlar kanot eller åker gokart tillsammans.