Fritidsgård kallas den lokal vari någon form av organiserad fritidsverksamhet förekommer. Här kan ungdomar ägna sig åt olika aktiviteter. Dessa aktiviteter kan utgöras av sport, musikutövning eller helt enkelt en plats att umgås under trygga former.

Det kan vara en god idé att sätta namnlappar i de yngre ungdomarnas kläder för det fall de glömmer dem på fritidsgården.

En del fritidsgårdar anordnar religiösa aktiviteter inom ramen för exempelvis Svenska kyrkan eller andra religioner då vi har religionsfrihet i Sverige.

För de som var ungdomar före 1970 kallades fritidsgårdar för ungdomsgårdar. Då, liksom nu, leds verksamheten av en fritidsledare.

Verksamheten utvecklas i regel i samråd med ungdomarna. Det är ju trots allt dem man vill locka till de anordnade aktiviteterna.

 

Olika aktiviteter
På fritidsgårdarna kan ungdomarna ägna sig åt många olika aktiviteter. Allt från att spela olika spel och biljard. Större fritidsgårdar kan ha lokaler för sportutövning som innebandy och bordtennis. En del ungdomar kan få tillgång till datorer, playstation eller titta på TV. Andra kan läsa en tidning, träffa kompisar och hänga i soffan. För den sugne finns måhända smörgåsar och något att dricka att köpa för att få något i sig då de sitter och pysslar.

 

Musiker
En del fritidsgårdar har replokaler att boka och andra även studioutrustning för skapande av musikdemos. Något som är nästintill perfekt för de ungdomar som spelar något instrument. Kanske har de redan bildat ett band som på det här sättet får möjlighet att repetera.Fritidsgårdar 1

 

Åldersgrupp
Var fritidsgård har satt egna åldersgränser för vilka verksamheten är avsedd. I regel riktar sig aktiviteterna till ungdomar i åldrarna 12 – 17 år, med varianter av dessa åldrar.

 

Fritidsgårdarnas öppettider
Även då det gäller öppethållande skiljer sig de olika fritidsgårdarna åt. Brukligt är att det har öppet under vardagkvällar och fredagskvällar. En del öppnar så tidigt som klockan 15.00 med stängningsdags vid 21.00 – 21.30.