wooden floor basketball court

En av de viktigaste aspekterna för att bygga upp en stimulerande miljö, en säker tillvaro och att skapa roliga aktiviteter för ungdomar är att det finns tillgänglighet till bra och trygga ungdomsverksamheter. Dessa typer av verksamheter kan egentligen vara vad som helst – allt från fotbollsplaner, till lokaler med till exempel pingisbord eller bara en trygg och intressant plats för ungdomar i alla åldrar och från alla bakgrunder att kunna umgås och lära känna varandra. Man kan faktiskt hitta dessa typer av verksamheter lite överallt hos olika organisationer.

Vilka typer av organisationer ordnar verksamheter?

Verksamheter som samlar ungdomar och låter dem umgås på ett roligt och säkert sätt finns nästan överallt i samhället. Det kan vara allt från fotbollslag eller andra organisationer inom idrott som anordnar dessa typer av lokaler, till fritidsgårdar som stöttas av kommunen eller kanske en viss skola eller annan typ av organisation. Det finns även ungdomsverksamhet på Försvarsmakten där man har som mål att stimulera nya intressen, få folk att lära sig nya saker och skapa en gemenskap som gör att alla får bättre självförtroende och ska kunna utvecklas som människor i livet. Det enda som krävs är ett öppet sinne och att man är nyfiken på att lära sig!